Senin, 19 Januari 2009

Bersegera Melaksanakan Syari'at (1)


Allah SWT berfirman:

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada Surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa”. (Qs. Al Imran [3]:133).

“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin jika dipanggil oleh Allah dan RasulNya agar Rasul menghukum(mengadili) diantara mereka. Ialah ucapan:”kami mendengar dan kami patuh”, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan RasulNya dan takut kepada Allah dan bertaqwa kepadaNya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (Qs. An Nur [24]:51-52).

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak (pula) perempuan mukmin, apabila Allah dan RasulNyatelah menepkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata. (Qs. Al Ahzab [33]:36).

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu nerikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Qs. An Nisa[4]:65).

“Maka jika datang kepadamu petunjuk dariKu, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjukKu, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatanKu , maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia: “Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?” Allah berfirman: “Demikianlah, telah dating kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan”. (Qs. Thaha[20]:123-126).

3 komentar:

  1. waaahh, makasih dah diingetin,..!! salam kenal ya!!!

    BalasHapus
  2. melaksanakan syariat Islam adalah dambaan setiap Umat.

    BalasHapus
  3. Sami'na wa'atho'na saya mendengar dan saya mematuhinya eh saya membaca,meresapi dan insya Allah berusaha untuk melaksanakan petunjukNya.Amien..makasih yach.. dan ditunggu lanjutannya..

    BalasHapus